Mahafaly Exploration Project

Detale wyprawy

Mahafaly Karst Exploration Project 2015

Madagaskar jest jednym z najbiedniejszych krajów świata i raczej nie kojarzy się z nurkowaniem. Jednak jak się okazuje, na wapiennym płaskowyżu Mahafaly Karst położonym w południowo zachodniej części Madagaskaru, znajdują się jaskinie porównywalne z tymi w Meksyku czy Dominikanie. Problem w tym, że do 2013 roku pozostawały one niemal całkowicie niezbadane.

We wrześniu 2013 roku Phillip Lehman z Dominican Republic Speleological Society oraz Patrick Widman, instruktor nurkowań jaskiniowych z Meksyku przeprowadzili pierwszą ekspedycję mającą na celu zbadanie jaskiń w południowym Madagaskarze. Trzecim uczestnikiem ekspedycji był Ryan Dart, który nurkował wcześniej w jaskini Aven i ocenił ją jako bardzo obiecującą pod kątem przyszłej eksploracji. Powodzenie eksploracji to w ogromnej mierze zasługa Ryana, który zorganizował wszystko na miejscu. Bez jego udziału, jak twierdzi Phillip, ekspedycja nie mogłaby zakończyć się sukcesem. Pierwsza ekspedycja przyniosła zaskakujące odkrycia w postaci ogromnego tunelu w jaskini Malazamanga oraz cmentarzysko skamieniałości prehistorycznych zwierząt.

W październiku 2014 roku Phillip i Patrick ponownie odwiedzili Madagaskar, tym razem z dużo większym zespołem. Głównymi celami ekspedycji była dalsza eksploracja jaskiń płaskowyżu oraz dokumentacja i badania skamieniałości.

Jakskinie położone są na terenie Parku Narodowego Tsimanampesotse w południowo zachodniej części Madagaskaru. Teren ten jest niemal zupełnie pozbawiony infrastruktury, co sprawiło że logistyka nurkowań dla tak dużego zespołu była niezwykle trudna. Również i tym razem sprawna organizacja była zasługą Ryana, który zorganizował odpowiednią liczbę butli nurkowych oraz balastu. Jak się okazało, butle używane na Madagaskarze są dość nietypowych wymiarów, lecz nie stanowiło to większego problemu.

Podczas kilkunastu dni nurkowych zespół wyeksplorował sporą liczbę jaskiń: Malazamanga, Mitoho, Aven, Vintani, Sarodrano Springs, Binabe and Aven, z których tylko w dwóch ostatnich ktokolwiek wcześniej nurkował, natomiast pozostałe były zupełnie dziewicze.

Nurkowania w większości odbywały się na głębokości 20-30m, przy czym najgłębsze nurkowanie podczas tej ekspedycji wykonał Patrick Widmann, nurkując na głębokość 46m w jaskini Aven. Na pewno nie jest to ostatnie słowo, gdyż ta sekcja jaskini Aven ciągnie się zdecydowanie głębiej.

W wyprawie brał udział zespół paleontologów który badał wydobyte skamieniałości. By chronić unikalny charakter znaleziska, wszystkie skamieniałości po zbadaniu zostały ponownie ułożone w dokładnie tym samym miejscu.

Bezsprzecznie największym odkryciem ekspedycji jest jaskinia Malazamanga. Po pierwsze w jaskini tej odkryto ogromny zalany tunel, którego wymiary pozwoliłyby na ukrycie wewnątrz Jumbo Jet’a. A po drugie w jaskini tej zespół odkrył ogromną liczbę skamieniałości, które okazały się najważniejszym odkryciem paleontologicznym w historii Madagaskaru.

Fakty

Data wyprawy:

Wrzesień - Październik 2014

Lokalizacja:

Płaskowyż Mahafaly Karst,
Park Narodowy Tsimanampesotse,
Madagaskar

Uczestnicy wyprawy:

  • Phillip Lehman
  • Patrick Widmann
  • Ryan Dart
  • Mauro Bordignon
  • Kim Davidsson
  • Hans Kaspersetz
  • Victoria Alexandrova

Cele wyprawy:

Głównymi celami ekspedycji była dalsza eksploracja jaskiń płaskowyżu Mahafaly Karst na terenie Parku Narodowego Tsimanampesotse oraz dokumentacja i badania skamieniałości znalezionych w jaskini Malazamanga.

Uczestnicy wyprawy korzystali z:

Projekty które wsparliśmy