Nevado Tres Cruces 2015 MedExpedition

Detale wyprawy

Nevado Tres Cruces Medexpedition 2015

Wyprawa Nevado Tres Cruces MedExpedition 2015 miała na celu eksplorację jeziora Tres Cruces Norte leżącego w kraterze wygasłego wulkanu na wysokości 5907 metrów n.p.m.. Nevado Tres Cruces jest jednym z najwyższych wulkanów na świecie. Znajduje się na skraju najsuchszego rejonu świata, czyli pustyni Atakama, na pograniczu Chile i Argentyny. Eksploracja jeziora polegała na ustaleniu jego faktycznej głębokości, gdyż nie była ona dotychczas znana, oraz poszukiwaniu form życia zamieszkujących ekosystem jeziora.

Drugim głównym celem wyprawy była realizacja badań w zakresie wpływu ekstremalnych wysokości na organizm człowieka, zwłaszcza pod kątem oceny zachowania organizmu płetwonurka podczas nurkowania na tak dużej wysokości oraz aklimatyzacji osób z implantowanym stymulatorem serca i wpływ wysokości na rytm serca oraz jakość snu.

Ze względu na fakt, iż na wysokościach powyżej 5500 metrów n.p.m. nurkowało dotychczas mniej osób niż łączna liczba astronautów którzy byli na księżycu, każde nurkowanie odbywające się na tak dużych wysokościach uważane jest za eksperymentalne. Po prostu zachowanie organizmu człowieka podczas nurkowań przy tak niskim ciśnieniu atmosferycznym nie jest dobrze zbadane.

Nurkowanie w jeziorze Tres Cruces Norte trwało 23 minuty a najgłębsza zarejestrowana głębokość wyniosła 11 metrów. Mimo stosunkowo niewielkiej głębokości, nurkowanie to należało do bardzo trudnych, gdyż należy wziąć pod uwagę bardzo niskie ciśnienie atmosferyczne panujące na tak dużej wysokości, problemy logistyczne, fizyczne zmęczenie spowodowane wspinaczką, efekty fizjologiczne w postaci obniżenia nastroju oraz ryzyko związane z chorobą wysokościową.

Nurkowanie w tak odległym zakątku świata w połączeniu z koniecznością wniesienia całego sprzętu nurkowego wraz z butlami na wysokość niemal 6000 metrów nad poziomem morza wymagało bardzo precyzyjnego zaplanowania konfiguracji sprzętowej. Przygotowania do wyprawy trwały ponad pół roku a używany sprzęt był wielokrotnie testowany celem znalezienia optymalnej konfiguracji. Wybór padł na konfigurację side mount opartą o system XDEEP STEALTH 2.0, sprawdzony już wcześniej podczas wypraw rejony skrajnie odległe od cywilizacji i w nurkowaniach na wysokościach przekraczających 5000 metrów.

Fakty

Data wyprawy:

Luty - Marzec 2015

Lokalizacja:

The Nevado Tres Cruces
National Park
Chile

Uczestnicy wyprawy:

  • Maciej Kołodziejczyk
  • Patryk Krzyżak
  • Dariusz Załuski
  • Jan Pentz
  • Zbigniew Popienia
  • Krzysztof Wranicz
  • Sebastian Ryhorowicz

Cele wyprawy:

Wyprawy z cyklu MedExpedition mają na celu ocenę zachowania organizmu człowieka w ekstremalnych warunkach wysokogórskich i przeprowadzenie pionierskich badań medycznych, także podczas nurkowania w jeziorach wysokogórskich.

Celem wyprawy Nevado Tres Cruces MedExpedition 2015 była eksploracja jeziora Tres Cruces Norte polegająca na ustaleniu jego głębokości oraz poszukiwaniu form życia. W ramach wyprawy dokonywano również badań na temat aklimatyzacji osób z implantowanym stymulatorem serca i wpływ wysokości na rytm serca oraz jakość snu.

Uczestnicy wyprawy korzystali z:

Projekty które wsparliśmy