Project Antillothrix 2016

Detale wyprawy

Projekt Antillothrix: Badania paleontologiczne w podwodnych jaskiniach Dominikany.

Projekt Antillothrix prowadzony jest w ramach partnerstwa kilku organizacji w celu realizacji badań na temat bioróżnorodności oraz wykopalisk w jaskiniach Dominikany. Od rozpoczęcia współpracy w 2011 roku, zespół składający się z naukowców oraz płetwonurków z City University of New York (CUNY), Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Museo del Hombre Dominicano (MHD) oraz Dominican Republic Speleological Society (DRSS) zebrał i udokumentował ogromną liczbę skamieniałości kręgowców, do których należy prawie kompletny szkielet i kilka pojedynczych kości wymarłych małp Antillothrix bernensis, będące najlepiej zachowanymi skamieniałościami ssaków naczelnych na Karaibach. Badania te mają ogromny wpływ na poszerzenie wiedzy o tej enigmatycznej i wymarłej już grupie naczelnych oraz poznanie naturalnej historii regionu Karaibów oraz jego niegdysiejszej bioróżnorodności.

Kilka tysięcy lat temu Indie Zachodnie (Kuba, Hispaniola i Jamajka) odznaczały się ogromną bioróżnorodnością. Jednak zmiany klimatyczne oraz kolonizacja człowieka spowodowały serię wymierań, które niemalże całkowicie pozbawiły region fauny. Większość dawnych obszarów obfitujących w skamieniałości została zmieniona przez człowieka, czyniąc je niedostepnymi lub nieprzydatnymi, jednak jaskinie nadal zawierają nietknięte miejsca pełne paleontologicznych zapisów. Wśród nic najbardziej wartościowymi są te zalane, gdyż zdecydowana większość z nich nie została dotknięta oddziaływaniem człowieka. Ze względu na fakt, iż wszelkie prace wiążą się z wymagającymi nurkowaniami jaskiniowymi, dopiero ostatnio poznaliśmy ich znaczenie dla nauki a współpraca między płetwonurkami i naukowcami udostępniła je do badań.

Więcej informacji na temat projektu Antillothrix znajdziesz tutaj: www.facebook.com/ProjectAntillothrix

Fakty

Data wyprawy:

10 - 17 grudzień 2016

Lokalizacja:

Park Narodowy del Este
Bayahibe
Republika Dominikany

Uczestnicy wyprawy:

 • Alfred Rosenberger
 • Renato Rímoli
 • Zachary Klukkert
 • Phillip Lehman
 • Cristian Pittaro
 • Victoria Alexandrova
 • Angel Ramos
 • Dave Pratt
 • Mairobi Herrera
 • Katie Simon
 • Kristof Kele

Cele wyprawy:

Głównym celem ekspedycji w roku 2016 było wdrożenie fotogrametrycznych metod zbierania danych w zalanych jaskiniach, w których prowadzone lub planowane sa wykopaliska. Cel został osiągnięty poprzez zebranie obrazów w wysokiej rozdzielczości ze wszystkich ważnych miejsc w jaskini, które następnie zostały przetworzone przy pomocy specjalistycznego oprogramowania by wygenerować trójwymiarowe modele osadów zawierających skamieliny.

Uczestnicy wyprawy korzystali z:

Projekty które wsparliśmy