powrót

Doskonałe parametry i powtarzalność zgrzewu.

Zgrzewanie ultradźwiękami

Zgrzewanie ultradźwiękami
Zgrzewanie gniazd zaworów w sprzęcie nurkowym, wymaga precyzyjnego podgrzania miejsca łączenia bez ogrzewania całego elementu. Ten wymóg spełnia jedynie najnowocześniejsza metoda zgrzewania, czyli zgrzewanie przy pomocy ultradźwięków.

Polega ono na wprowadzeniu do łączonych materiałów, przy pomocy sonotrody (na zdjęciu obok), dźwięków o częstotliwości powyżej 20KHz. Na styku dwóch materiałów energia mechaniczna zamieniona zostaje w ciepło i ciśnienie, co powoduje zgrzewanie materiałów. Ciepło wytwarzane jest punktowo wyłącznie na styku łączonych materiałów, unika się więc szkodliwego podgrzewania całego materiału.

Elementy produkowanych przez nas bojek i skrzydeł do nurkowania, zgrzewane są za pomocą specjalistycznej zgrzewarki sterowanej numerycznie, przy użyciu specjalnie do tego celu zbudowanego oprzyrządowania.

Proces ten gwarantuje bardzo precyzyjną kontrolę energii przenoszonej do materiału, dając tym samym pewne i powtarzalne zgrzewy.