Aqros Ikebukuro

Higashi-Ikebukuro 1-22-5 , Toyoshika-ku 170-0013, Tokyo

Urban Sports

26-3 , Iseharamachi 997-0802, Tsuruoka
http://www.urbansports.jp

Aqros Shibuya

Sakuragaokachō 3-4 , Shibuya-ku 150-0031, Tokyo
http://www.aqros.jp/html/newpage.html?code=21#shibuya

Diving School IO Esaka

Toyotsuchō , 1-43 564-0051, Suita
http://www.d-io.jp

Dive Pro Shop Evis

Makinohara 3-1203-2 , 東区 465-0072, Nagoya
http://www.dive-evis.com

Namiyoikujira

Shindo , 1-348-3 580-0015, Matsubara
http://www.namiyoi.com