Diving-Center "ProClub"

Ukraine, Dnepropetrovsk region, Kamenskoe 20, Dmitra Yavornitskogo 26 , +380676441515

Tdi.Sdi.Lviv

B.Chmelnyckogo 4, 220 , Lviv