Big Blue Dive Center

No. 38, Ln. 9, Songlong Road, Xinyi Dist., , 1F 11070, Taipei City

DivePro

No.79-45, Daguang Rd., Hengchun Township, , No. 79-45 946, Pingtung County
http://www.divepro.tw

Taiwan Dive Center-Kenting

No.118-5, Daguang Rd., Henchun Township, , No.118-5 94645, Pingtung County
http://www.taiwan-diving.com

Taiwan Dive Center-Kaohsiung

No.7, Meishu East 3rd Rd., Gushan Dist., , 1F 804, Kaohsiung City
http://www.taiwan-diving.com

LOHA Dive

2F., No. 18, Ln. 4, Wucheng St., Wanhau Dist. , No. 18 108, Taipei City

Scuba Shop-Taipei

1F., No. 288, Tayou Road, Songshan Dist. , 1F 105, Taipei City
http://www.scuba.com.tw