Taiwan Dive Center-Kaohsiung

No.7, Meishu East 3rd Rd., Gushan Dist., , 1F 804, Kaohsiung City

Pure Blue Diving Center

Daguang Rd., Hengchun Township, , No.10, 946, Pingtung County
http://www.pureblue.com.tw

LOHA Dive

2F., No. 18, Ln. 4, Wucheng St., Wanhau Dist. , No. 18 108, Taipei City

DivePro

No.79-45, Daguang Rd., Hengchun Township, , No. 79-45 946, Pingtung County
http://www.divepro.tw

Dive Village

No. 9, Nangguang Road, Hengchung Township, , Dive Village 946, Pingtung County
http://www.divevillage.com.tw

Second Stage Diving Center

No. 2-3, Binglang Rd, Hengchun Township , 1F 94646, Pingtung County