Taiwan Dive Center-Kenting

No.118-5, Daguang Rd., Henchun Township, , No.118-5 94645, Pingtung County

Taiwan DIve Buddy Limited

735 Zhungshan North Road, Section 5, Shihlin , 1F 111, Taipei
http://www.taiwandivebuddy.com

Pure Blue Diving Center

Daguang Rd., Hengchun Township, , No.10, 946, Pingtung County
http://www.pureblue.com.tw

Big Blue Dive Center

No. 38, Ln. 9, Songlong Road, Xinyi Dist., , 1F 11070, Taipei City
http://www.bigblue.com.tw

Second Stage Diving Center

No. 2-3, Binglang Rd, Hengchun Township , 1F 94646, Pingtung County

Sun Moon Yang

No. 9, Section 1, Dalian Road, Beitun District , 1 F. 40681, Taichung City