Tdi.Sdi.Lviv

B.Chmelnyckogo 4, 220 79037, Lviv

Diving-Center "ProClub"

Ukraine, Dnepropetrovsk region, Kamenskoe 20, Dmitra Yavornitskogo 26 51900, +380676441515
http://www.pro-club.com.ua