XDEEP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałania 2.4.1. Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB,
pt. „Wdrożenie wybranych obszarów transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwie XDEEP".

Cel projektu:

Osiągnięcie poziomu cyfryzacji fabryki charakterystycznego dla Przemysłu 4.0. W konsekwencji realizacji inwestycji zmieni się poziom automatyzacji i robotyzacji produkcji, system zarządzania produkcją poprzez zwiększenie poziomu cyfryzacji i autonomizacji decyzji. Na bieżąco gromadzone dane z procesów produkcyjnych i sprzedażowych zostaną wykorzystane w systemie do zarządzania procesami zachodzącymi w obrębie przedsiębiorstwa, w tym przede wszystkim procesami dotyczącymi produkcji, dzięki czemu zwiększona zostanie efektywność i elastyczność produkcji oraz zmniejszone zostaną koszty jednostkowe produkcji.

Efekty projektu:

  1. zwiększenie sprzedaży i przychodów firmy,
  2. zwiększenie grona klientów dzięki indywidualnie dopasowanej ofercie (customizacja oferty produktowej),
  3. zmniejszenie kosztów jednostkowych produkcji,
  4. skrócenie czasu produkcji i realizacji zleceń,
  5. zwiększenia cyberbezpieczeństwa przedsiębiorstwa

Termin realizacji: 01.07.2022 – 30.06.2023

Wartość projektu: 1 164 810,00 PLN

Kwota dofinansowania: 766 250,00 PLN