Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej


Tytuł projektu: “Wzrost konkurencyjności firmy XDEEP poprzez opracowanie i wdrożenie innowacji produktowej w postaci nowego typu urządzenia do nurkowania z zamkniętym obiegiem czynnika oddechowego.”.

Projekt jest realizowany w ramach działania 19.1 Nowe Produkty i Inwestycje, poddziałania 19.1.2 Innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich - Blue growth, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

XDEEP Sp. z o.o. Sp. komandytowa korzysta z dofinansowania o wartości 2 074 853.00 PLN otrzymanego od Norwegii. Celem projektu jest wzrost konkurencyjności i rozwój firmy XDEEP Sp. z o.o. Sp. k. poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnego produktu w postaci nowego typu urządzenia do nurkowania z zamkniętym obiegiem czynnika oddechowego (CCR - Closed Circuit Rebreather) - wykorzystywanego zarówno w obszarze wód śródlądowych jak i morskich.

Fundusze norweskie

Fundusze norweskie i fundusze EOG reprezentują wkład Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

W ramach funduszy norweskich i funduszy EOG Norwegia przyczynia się do ograniczenia nierówności społecznych i ekonomicznych oraz wzmocnienia relacji dwustronnych z państwami beneficjentami z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego. Norwegia ściśle współpracuje z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Wraz z pozostałymi darczyńcami Norwegia przekazała 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014.

Fundusze norweskie są finansowane wyłącznie przez Norwegię i dostępne w państwach, które przystąpiły do UE po 2003 r. Fundusze norweskie na lata 2014-2021 wynoszą 1,25 miliarda euro. Priorytety na ten okres to:

  1. innowacje, badania naukowe, edukacja, konkurencyjność i godna praca;
  2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;
  3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;
  4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;
  5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Więcej informacji na http://www.norwaygrants.org/