Aqros Shibuya

Sakuragaokachō 3-4 , Shibuya-ku 150-0031, Tokyo

Aqros Ikebukuro

Higashi-Ikebukuro 1-22-5 , Toyoshika-ku 170-0013, Tokyo
http://www.aqros.jp/html/newpage.html?code=21#ikebukuro

Dive Pro Shop Evis

Makinohara 3-1203-2 , 東区 465-0072, Nagoya
http://www.dive-evis.com

Fourth Element Japan

Nagaminedai, Nada-ku , 2-3-2-503 657-0811, Kobe
http://www.xdeep.eu

Namiyoikujira

Shindo , 1-348-3 580-0015, Matsubara
http://www.namiyoi.com